Tar people with the same brush


Premier Mark Rutte noemt in zijn open brief ‘Aan alle Nederlanders’ geen namen, noch van een politieke partij, noch van een politicus, noch van een bevolkingsgroep. De namen die hij in het midden laat, worden ingevuld door The New York Times. “While the letter did not explicitly mention Islam [m.a.w. moslims], the implication was not lost on anyone […].” En: “The letter […] seemed like an effort to head off that challenge [om de PVV te verslaan] by embracing some of Mr. Wilders’s populist messages.”

Deze pijl is voor de PVV: “De oplossing is niet om dan maar groepen mensen over één kam te scheren […].
Van Dale: allen over één kam scheren ‘allen gelijk behandelen, geen onderscheid maken (meestal met de gedachte dat dit ten onrechte gebeurt)’. In The New York Times wordt de uitdrukking zo vertaald: “The solution is not to tar people with the same brush” (letterlijk: ‘de oplossing is niet om mensen met dezelfde kwast te teren’).
Oxford Dictionary: tar people with the same brush ‘consider certain people to have the same faults’.
De goeden lijden dan onder de kwaden. De letterlijke betekenis van (to) tar is ‘teren: bestrijken met teer’. Teer is zo zwart als pek, en bij tar people with the same brush past dan ook zwartmaken{fig.} een slechte naam bezorgen’. The New York Times haalt het hoofdredactioneel commentaar van de NRC aan: “It condemned the remarks as simplistic and opportunistic, and warned that they risked scapegoating Muslims.”


Referenties
‘Het ‘normaal doen’ van Rutte sluit migranten uit’, NRC Handelsblad, 24-01-2017.
Ceylan Yeginsujan, ‘Dutch Leader Takes Trump-Like Turn in Face of Hard-Right Challenge’, The New York Times (online), 24-01-2017.» A bunch of fruit cakes.
» A thin gruel.
» Get one’s skates on.
» Chief Mouser to the Cabinet Office.
» Engels Remoaner en Engels Paleo-Brexiteer.
Zee-ezel 1493: Blend in blend: Brexodus.
» Nederlands lose-losesituatie.
» “En laat ik het dan maar misschien meer als minister-president zeggen…”
» Het geitenpaadje van Mark Rutte.
» Verstieren ‘verpesten, versjteren’.
» index


Geplaatst op 2 februari 2017, gewijzigd op 3 februari 2017.

© de 5e Verdieping 2017