World’s first floating wind farm is taking shape in Scotland

Engels wind farm ‘windmolenpark’


Een windpark is een groep van grote windmolens. Een synoniem van windpark is windmolenpark. Beide woorden zijn al tientallen jaren oud.

Ook het Engels kent het woord windpark.¹ Maar frequenter nog is wind farm, letterlijk uiteraard ‘windboerderij’ (er wordt als het ware windenergie² geoogst: wie wind zaait windparken bouwt, zal storm windenergie oogsten opwekken). Oxford Dictionary definieert wind farm als ‘an area of land with a group of energy-producing windmills or wind turbines’. Hier had ook ‘… an area of land or water …’ kunnen staan, want windparken zijn er immers ook op zee.

Naast de wind farm is er de solar farm ‘an installation or area of land in which a large number of solar panels are set up in order to generate electricity³’.

Een soortgelijke woordvorming als windmolenpark is zonnepanelenpark, synoniem zonneakker. Het Engelse equivalent van zonnepanelenpark is solar park, dat van zonneakker solar field.
1 Ook gespeld met spatie: wind park.
2 Het gangbare Engelse woord voor windenergie is wind power.
3 Electricity, meer specifiek solar power of solar energy ‘zonne-energie’.» Massieve steun.
» Terwijl wij nu praten.
» Het adresseren van een probleem.
» De olifant in de kamer.
» index


Geplaatst op 30 augustus 2017.

© de 5e Verdieping 2017