Roeptoeter, nieuwe betekenis voor Van Dale?


Van Dale geeft bij het lemma roeptoeter twee betekenissen:

1. megafoon, roephoorn

2. {figuurlijk} spreekbuis

In 2013 is het werkwoord roeptoeteren aan het woordenboek toegevoegd, met deze definitie:

luidkeels en ongenuanceerd zijn mening verkondigen over …

Bij het werkwoord roeptoeteren hoort het nomen agentis roeptoeter, zijnde:

(3.) {figuurlijk} iem. die luidkeels en ongenuanceerd zijn mening geeft (syn. schreeuwer)» Schreeuwers in de politiek.
» De kermisgast van Maarten van Rossem.
» De criminele babbelaar; nieuwe betekenis voor Van Dale?
» Jeremy de clown.
» index


Geplaatst op 11 december 2013, gewijzigd op 28 januari 2017.

© de 5e Verdieping 2013-2017