Uit het slop trekken

Wat betekent slop?


Von Münchhausen (bron: Wikipedia)

Uit het slop trekken betekent ‘weer op gang brengen’. Je kunt vastgelopen onderhandelingen uit het slop trekken, een land, de economie, de woningmarkt, enz. Volgens de etymologische woordenboeken heeft slop hier de betekenis ‘armoedige, doodlopende steeg’ (het slop van sloppenwijk). Maar is dat wel zo? Voor mijn gevoel past uit het slop trekken beter bij het woord slob ‘modder, slik; modderig, slikkig land’. Dat levert het sprekende beeld op van een mens of een kar die is weggezakt in slobland en er met vereende krachten wordt uitgetrokken (uit het moeras wordt getrokken): baron Von Münchhausen trok zichzelf aan zijn vlecht uit het slob.
De tweede, onbeklemtoonde lettergreep van slobbe is weggevallen (geapocopeerd) en de b van slob is stemloos geworden (verscherpt). Indien met een p gespeld, valt het woord samen met slop ‘steeg’. Etymologisch zijn het echter verschillende woorden: slob ‘moeras’ is verwant met slib en slap, terwijl slop ‘steeg’ van sluipen komt. Slob is alleen nog bekend als puzzelwoord en van een enkel toponiem, zoals het Slobbeland in Volendam.
Referenties
M. Schönfeld, Veldnamen in Nederland, 2e druk 1980.
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 4: S-Z, 2009, lemma’s slop en slap.» Wat betekent slop in uit het slop trekken?
» Wat betekent slop in in het slop zitten?
» “And you mustn’t write slop”.
» index

» Etymologiebank: het lemma slop (steeg).
» Etymologiebank: het lemma slap.


Geplaatst op 21 juni 2013, gewijzigd op 3 juli 2013.

© de 5e Verdieping 2013