“And you mustn’t write slop.”

Slop revisited


“You’ve written a fine novel now,” I told him. “And you mustn’t write slop”, drukt Hemingway zijn collega Scott Fitzgerald op het hart. In vertaling: “En je moet geen sentimentele verhaaltjes schrijven”. Oxford Dictionary omschrijft de betekenis van Hemingways slop als ‘{chiefly North American} sentimental language or material: country music is not all commercial slop.’

Slop, een intrigerend woord dat we in het Nederlands onder meer kennen van in het slop raken, uit het slop trekken. Volgens het EWN gaat het hier om slop ‘armoedige steeg’ (het slop van sloppenwijk), maar zal het niet gaan om het slob van slobland, m.a.w. betekent slop hier geen ‘moeras’ in plaats van ‘steeg’? Oxford Dictionary zegt over Engels slop in elk geval: ‘early use of the noun denoted ‘slushy mud’ […].’
Referenties
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 4: S-Z, 2009, lemma slop (steeg).
Ernest Hemingway, A moveable feast, 1964.
  –   Een feest zonder einde, vertaling John Vandenbergh, 1989.» Slop in sloppenwijk.
» Slop in uit het slop trekken.
» Vissen in de Seine.
» index


Geplaatst op 1 augustus 2014, gewijzigd op 4 augustus 2014.

© de 5e Verdieping 2014