Een cocon van eenzaamheid


De laatste papieren Dikke Van Dale, uit 2015, geeft bij het lemma bubbel drie betekenissen. Aan de elektronische editie is inmiddels een vierde betekenis toegevoegd: ‘{figuurlijk} leefwereld, levenssfeer waarin mensen die niet tot de eigen kring behoren, niet of nauwelijks kunnen doordringen’, synoniem luchtbel. Het een leenbetekenis, van Engels bubble.

Wat deden we eigenlijk voordat we deze betekenis leenden?
Eén antwoord vond ik in Het uur tussen hond en wolf, een roman van Maarten ’t Hart:

Eerst ’s avonds, bij het NOS-journaal, kwam ik er achter dat ik, vlak voor het moment waarop de ontruiming van gekraakte flats aan de Prins Hendrikkade plaatsvond, tussen de agenten door was gelopen, de weg had overgestoken en naar het station was gegaan. Nog altijd begrijp ik niet waarom de agenten mij niet tegenhielden en waarom niemand mij inlichtte. Waarom lieten ze mij passeren? Waarom mocht ik, in die cocon van eenzaamheid, de weg oversteken?

Ook hier is het een metaforische betekenis: afgesloten van de vijandige buitenwereld, veilig, als in een cocon.
De figuurlijke betekenis van cocon staat niet in de Dikke Van Dale. Oxford Dictionary geeft wel een figuurlijke betekenis bij Engels cocoon, namelijk ‘something that envelops someone in a protective or comforting way’.

Waarom mocht ik, in die bubbel van eenzaamheid, de weg oversteken?
Dan is in die cocon van eenzaamheid toch mooier, poëtischer.
Referenties
Maarten ’t Hart, Het uur tussen hond en wolf, 1987.» Bubbel in een nieuwe betekenis.
» Het uur tussen hond en wolf.
» Bestaat kalkoenen?
» index


Geplaatst op 6 januari 2020.

© de 5e Verdieping 2020