Stap uit je feitenvrije informatiebubbel
(Barack Obama)

Bubbel in een nieuwe betekenis


De betekenissen van bubbel volgens de papieren Dikke Van Dale (ed. 2015):

1.  luchtbelletje

2.  bobbel (2)  [= ronde of onregelmatige, meestal holle verhevenheid op een oppervlak]

3.  zeepbel (3)  [= krach die het gevolg is van massaal beleefd financieel optimisme waarvoor geen grond aanwezig blijkt]¹

Tegenwoordig heeft bubbel nóg een betekenis, een betekenis die is ontleend aan Engels bubble. In Oxford Dictionary wordt dit bubble gedefinieerd als ‘a place or position that is protected from danger or unpleasant reality’, they are not on tour packages seeing foreign ports from a bubble

Uit de afscheidsspeech van president Obama:

For too many of us, it’s become safer to retreat into our own bubbles, whether in our neighborhoods or on college campuses, or places of worship, or especially our social media feeds, surrounded by people who look like us and share the same political outlook and never challenge our assumptions. The rise of naked partisanship, and increasing economic and regional stratification, the splintering of our media into a channel for every taste – all this makes this great sorting seem natural, even inevitable. And increasingly, we become so secure in our bubbles that we start accepting only information, whether it’s true or not, that fits our opinions, instead of basing our opinions on the evidence that is out there.

Volgens de Amerikacorrespondent van het Algemeen Dagblad, Karlijn van Houwelingen, was de kern van zijn betoog:

„Onze democratie wordt bedreigd zodra we die als vanzelfsprekend zien.” Kom in actie, roept hij op aan de vooravond van de inauguratie van de man die in alles zijn tegenpool is.
  Stem, organiseer, praat, luister en stap uit je feitenvrije informatiebubbel. „Als je genoeg hebt van discussiëren met vreemden op internet, probeer dan eens om in het echte leven met zo iemand te praten.”
Naschrift

Inmiddels heeft de e-Dikke Van Dale bij het lemma bubbel een vierde betekenis opgenomen: ‘{figuurlijk} leefwereld, levenssfeer waarin mensen die niet tot de eigen kring behoren, niet of nauwelijks kunnen doordringen’, synoniem luchtbel.
1 Bubbel in bet. 3 zit in internetbubbel, huizenbubbel, vastgoedbubbel e.d. Het gaat om een situatie waarbij een bepaalde sector bijzonder floreert, maar waar elk moment een einde aan kan komen: de bubbel kan als een zeepbel uiteenspatten.
2 In Oxford Dictionary wordt deze betekenis opgevoerd als metaforische subbetekenis van bubble ‘a transparent domed cover or enclosure’.


Referenties
Karlijn van Houwelingen, ‘Trumpgate overschaduwt afscheid president Obama’, Algemeen Dagblad, 12-01-2017.» Een cocon van eenzaamheid.
» Grillen ‘scherp ondervragen’.
» index


Geplaatst op 17 januari 2017, het laatst gewijzigd op 5 januari 2020.

© de 5e Verdieping 2017-2020