a high-powered private seminar at Chequers

An EU banana management committee


Opmerkelijke samenstellingen in het Nederlands: herenhuispak, koebelactiviste, refofitness.
Voor een opmerkelijke woordgroep in het Engels zou je vandaag banana management committee kunnen nomineren. Het staat in een artikel in The Guardian over een geheime voordracht die Douglas Hurd, minister van buitenlandse zaken in de conservatieve regering van John Major, op 2 september 1994 hield voor een select gezelschap van kabinetsleden, onder wie de premier, en hoge ambtenaren. Het was de tijd van de burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië en de massamoord in Rwanda. “The world has undergone a seismic change”, waren Hurds eerste woorden. In die nieuwe geopolitieke constellatie kon Groot-Brittannië, als middelgrote macht, zijn belangen het best behartigen door middel van multilaterale organisaties. “The European Union is the most important.”
Maar Hurd zei ook dit:

The main area of confusion in our foreign policy is Europe. Our public opinion is doubtful, most of our media hostile. The uncertainty over what we want weakens our ability to achieve our goals and make others hesitant to ally with us. We are seen as reluctant participants. This impression spreads outwards and weakens us in other areas too, eg with the United States.

Meanwhile, debate in the UK remains poisonous and we are weakened as a country by it. It tips over into xenophobia, especially in the press […]. The political parties are divided, ours more seriously than Labour. We are unable to give a lead to popular thinking. As a result we seem continuously bad-tempered and on the defensive.

The world and interests in it are too complex for us to rely on a single partner. […] On each issue, we must first have total clarity on our national interests and then seek alliances with those who share our conclusions.

What’s new and different?

Begin jaren negentig was Boris Johnson de Brusselse correspondent voor het conservatieve, eurosceptische dagblad The Daily Telegraph. Vanuit de Europese hoofdstad vergastte hij de Britse krantenlezer op een mix aan ware, halfware en onware (‘satirische’) berichten, met als terugkerend thema de bedilzucht en silliness van de Europese Unie, en voedde zo de euroscepsis in zijn land. Een hit werd zijn berichtgeving over de eurobanaan. Om de internationale handel te vergemakkelijken, werkte de EU destijds aan een kwaliteitsstandaard voor bananen, maar Johnson maakte ervan dat men van plan was om kromme bananen te verbieden. Het werd een metafoor voor de bizarre regelzucht van de EU.


Referenties
Owen Bowcott, ‘Douglas Hurd warned Major of dangers of UK isolation, papers reveal’, The Guardian (on line), 18-07-2019.» Opmerkelijke samenstelling: herenhuispak.
» Opmerkelijke samenstelling: koebelactiviste.
» Opmerkelijke samenstelling: refofitness.
» What happened at the Chequers Brexit awayday?
» An all-day summit at Chequers.
» index


Geplaatst op 18 juli 2019.

© de 5e Verdieping 2019