opmerkelijke samenstelling

Koebelactiviste ‘dierenactiviste die niet wil dat koeien bellen dragen’


Onlangs besteedde de Volkskrant een hele pagina aan een 42-jarige Nederlandse vrouw, die als Rotterdams meisje samen met haar moeder naar Zwitserland verhuisde en er volledig integreerde – ze spreekt Zwitsers-Duits, heeft Zwitserse vrienden en drie Zwitserse dochters. Én ze is maatschappelijk actief. En daar zit ’m de kneep, want toen ze een verzoek tot naturalisatie deed, werd de aanvraag door de inwoners van haar dorp per referendum geblokkeerd. Ze heeft namelijk een naam opgebouwd als activiste tegen het luiden van de kerkklokken om 6 uur in de ochtend en tegen de traditionele varkensraces. Maar de voornaamste steen des aanstoots is haar rol als

koebelactiviste

Niet omdat ze het geklingel van koebellen zelf als geluidshinder ervaart, maar omdat de bellen het dierenwelzijn zouden schaden. Loodzwaar en luidruchtig. Uit protest ging ze een koebel om haar nek dragen.
Zwitserse onderzoekers hebben onderzocht of een koebel inderdaad schadelijk is, door koeien achtereenvolgens 3 dagen zonder bel, 3 dagen met bel-zonder-klepel en 3 dagen met bel-met-klepel te laten grazen. Op de hartslagfrequentie bleek het geen invloed te hebben; de dieren leken geen stress te ondervinden van hun bel. Wel bleek dat een koebel soms meer dan 110 dB produceert, een geluidniveau dat bij mensen bij langdurige blootstelling gehoorschade kan veroorzaken. Daarom hebben de onderzoekers geadviseerd om de koebellen te vervangen door gps-trackers.
1 Koebelactiviste, een samenstelling met een wat ondoorzichtig woordbeeld en in de Volkskrant dan ook met een koppelteken gespeld: koebel-activiste.


Referenties
Irene de Zwaan, ‘‘Ik laat mij de mond niet snoeren’; Nancy Holten, activiste tegen de Zwitserse koebel’, de Volkskrant, 11-01-2017.
Tonie Mudde, ‘De koebel, tot 110 decibel luid’, de Volkskrant, 11-01-2017.» Opmerkelijke samenstelling: herenhuispak.
» Opmerkelijke samenstelling: refofitness.
» Opmerkelijke samenstelling: spruitjespaus.
» index


Geplaatst op 24 januari 2017.

© de 5e Verdieping 2017