Wordt het Verenigd Koninkrijk een ‘opgedirkt’ belastingparadijs?


Op 17 januari 2017 maakte premier Theresa May wereldkundig dat het Verenigd Koninkrijk voor een harde Brexit gaat. Ze wil een vrijhandelsverdrag sluiten met de Europese Unie en verwacht – want na de scheiding even goeie vrienden – een best fair deal voor beide partijen. Mocht de EU onverhoopt toch een punitive deal opleggen, dan zal de Britse reactie niet mals zijn:

Britain wants to remain a good friend and neighbour to Europe. Yet I know there are some voices calling for a punitive deal that punishes Britain and discourages other countries from taking the same path. That would be an act of calamitous self-harm for the countries of Europe. […] We would be free to strike trade deals across the world. And we would have the freedom to set the competitive tax rates and embrace the policies that would attract the world’s best companies and biggest investors to Britain. And – if we were excluded from accessing the Single Market – we would be free to change the basis of Britain’s economic model.

De Volkskrant schreef: “Een schouderklopje uit Londen, dat kunnen de leiders op het continent na Trumps uitlatingen deze week wel gebruiken.¹ Al liet May er wel wat mal klinkende dreigementen op volgen, zoals die over een mogelijke rol van het VK als opgedirkt belastingparadijs.”

Opdirken

1. “De buitennok van den bezaans- of brikzeilsboom d.m.v. de dirken [de dirk is een bepaald scheepstouw] oplichten […](WNT);

2. (opzichtig, overdreven) mooi maken (syn. opdoffen, optutten).

Het WNT: “De oorsprong van de thans [1898] algemeen gangbare uitdrukking, die eerst in deze eeuw [19e eeuw] uit de volkstaal in ruimer gebruik schijnt te zijn gekomen […], is niet bekend. Wellicht heeft men te doen met eene schertsende toepassing van de onder I) genoemde bet; evenzoo worden b.v. ook optakelen en optuigen, figuurlijk gebruikt van personen met betrekking tot hunne kleeding.”

Het EWN: “Misschien kan een verband gelegd worden tussen een netjes afgetuigd schip: zeilen opgedoekt, giek en bezaansboom opgedirkt, en een opgesmukt persoon […].”
Klinkt aannemelijk.
1 In een interview had Trump de EU omschreven als “basically a vehicle for Germany”, “that’s why I thought the UK was so smart in getting out.”


Referenties
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), lemma opdirken (gepubliceerd in 1898).
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 3: Ke-R, 2007, lemma opdirken.
Arnout Brouwers, ‘Mays Brexit’, de Volkskrant, 18-01-2017.» Blend in blend: Brexodus.
» Engels lose-lose situation, Nederlands lose-losesituatie.
» Engels Remoaner en Engels Paleo-Brexiteer.
» index


Geplaatst op 8 februari 2017, het laatst gewijzigd op 20 februari 2017.

© de 5e Verdieping 2017