De veldnaam Jan Duivis’ eendekooi


We houden het nog even klein, weer met een microtoponiem: Jan Duivis’ eendekooi, de naam van een perceel in het Markerveld, een polder in Noord-Holland. De neerlandicus Vincent Krah behandelt deze veldnaam in zijn interessante boekje over de straat-, veld- en waternamen van de gemeente Uitgeest. Hij gaat uit van de gangbare betekenis van eendenkooi, t.w. “een met geboomte omgeven water, waaraan een privilege is verbonden voor het vangen van watervogels”. Aangezien er geen eendenkooi te bekennen is, is het echter aannemelijker dat eendenkooi hier wordt gebruikt in de afwijkende betekenis ‘land waar eenden gehouden worden’. Jan Duivis was dan vermoedelijk geen kooiker, maar eendenfokker, eendenhouder.
Referenties
G.J. Boekenoogen, De Zaansche volkstaal, 1897, lemma kooi.
Vincent J.W. Krah, “Waar komt die naam vandaan?” De straat-, veld- en waternamen van Uitgeest, 1977, p. 40.» De plaatsnaam Alkmaar.
» De plaats- en waternaam Stierop.
» De Zaanse veldnaam Lepelkooien.
» De veldnaam Kiekeboe.
» index


Geplaatst op 28 december 2015, gewijzigd op 10 juni 2024.

© de 5e Verdieping 2015-2024