De metaforische mastodont


De dinosaurus en de mastodont zijn grote, uitgestorven dieren. Net als dinosaurus kan mastodont ook een persoon aanduiden.

Dikke Van Dale (ed. 2015):

3) {figuurlijk} iem. die binnen een partij of groep een zeker aanzien heeft dat gebaseerd is op prestaties in het verleden

Prisma Groot woordenboek Nederlands (1e druk 2018):

3) {figuurlijk} gezaghebbend, belangrijk persoon

ANW (d.d. 08-10-2020):

4) {pejoratief} groot, omvangrijk persoon

5) iemand die binnen een bepaalde groep een zeker aanzien geniet dat hij vooral te danken heeft aan prestaties uit het verleden; vaak schertsend: aanzienlijk persoon uit een vorig tijdperk: dinosauriër
Het woord mastodont associeer ik met de beruchte ledenvergadering van het CDA, oktober 2010, toen een tweederdemeerderheid voor samenwerking met de PVV stemde, tégen het dringende advies van prominente partijleden als Aantjes en Hirsch Ballin. Deze oudgedienden werden ‘mastodonten’ genoemd. Of misschien moet je zeggen: werden weggezet als mastodonten, want mastodont is een dubbelhartig woord: het erkent je status als zwaargewicht, maar onderstreept dat die is gebaseerd op prestaties in het verleden. En zoals resultaten in het verleden geen garantie bieden voor succes in de toekomst, bieden prestaties in het verleden kennelijk geen garantie voor autoriteit in het heden. Groen licht dus voor het kabinet-Rutte I, dat overigens na anderhalf jaar sneefde doordat de gedoogpartner zijn steun introk.» Dinosauriërs, alive and kicking.
» Draaien ‘steeds van mening veranderen’.
» Hoe ‘endors’ je een kandidaat?
» index


Geplaatst op 8 juni 2015, gewijzigd op 8 oktober 2020.

© de 5e Verdieping 2015-2020