reuring-watching III

Reuring ‘ophef’


De Dikke Van Dale omschrijft reuring als ‘gezellige drukte’, maar tegenwoordig wordt het vaak gebruikt zonder dat ‘gezellige’, als synoniem van ophef, heisa, beroering. Hier nog een recent voorbeeld uit De Groene Amsterdammer van 26 februari. Het Tweede Kamerlid Martijn van Dam zegt:

Een paar jaar geleden ben ik intern begonnen over het gegeven dat de belasting voor een bv waarin iemand zijn vermogen heeft gestopt lager is dan de belasting die wordt geheven op werk. Ik begreep toen al niet dat daar niet veel meer reuring over was.» Waar komt het woord reuring vandaan?
» Reuring bij Pauw & Witteman.
» Reuring, de nieuwe betekenis.
» index


Geplaatst op 3 maart 2015, het laatst gewijzigd op 14 juni 2019.

© de 5e Verdieping 2015-2019