Wat betekent de naam Doornspijk?


Ludgeruskerk (foto: Frode Nagel)

locatie Ludgeruskerk 
foto: Frode Nagel 

Doornspijk
Doornspijk is een dorp in de provincie Gelderland. Het ligt aan de Zuiderzeestraatweg, de oude verbindingsweg tussen Amersfoort en Zwolle. De weg is in de 19e eeuw aangelegd met steun van ‘kanalenkoning’ Willem I, die niet alleen oog had voor kanalen, maar ook voor wegen. Aan de straatweg verrees een waterstaatskerk in neoclassicistische stijl.

Villa Thornspiic
De oude kerk van Doornspijk lag een paar kilometer naar het noorden, aan de Zuiderzee. Het is een van de oudste kerkstichtingen van Noord-Nederland, daterend uit de tijd van Sint-Liudger (± 742-809). Deze Friese missionaris stichtte aan de rivier de Ruhr in Duitsland de abdij van Werden. In een schenkingsoorkonde van dit klooster, uit 796, wordt Doornspijk voor het eerst genoemd, als de villa (nederzetting, woonkern) Thornspiic. Het is een samenstelling van thorn ‘doorn; doornstruik’ en spi(i)c ‘spijk (landpunt)’, in het Veluws nog uitgesproken als /spiek/. De oorspronkelijke locatie was dus een met doornstruiken begroeide landtong. Doornspijk is een veldnaam die nederzettingsnaam geworden is.

Kerkelijk centrum
De eerste kerkjes waren van hout. Omstreeks 1100 is de Ludgeruskerk ‘versteend’. De kerk groeide uit tot een bouwwerk van ruim 45 meter lang, die de plattelandsbevolking uit de wijde omtrek bediende. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de kerk op gezag van de nabijgelegen vestingstad Elburg grotendeels afgebroken, zodat de Spaanse vijand de kerk niet als militair steunpunt kon gebruiken. In 1592 is de kerk herbouwd, zij het in veel kleinere vorm.

A disaster never comes alone
In 1825 ging de oude kerk van Doornspijk verloren, na eerst te zijn getroffen door een stormramp en vervolgens door de bliksem. Aan de Zuiderzeestraatweg verrees de eerdergenoemde waterstaatskerk. Rond de kerk ontstond het nieuwe Doornspijk. Nieuw dorp, oude naam.

 

Referenties
Wikipedia, lemma’s Doornspijk en Sint-Ludgeruskerk (Doornspijk).
D. Otten, Het plaatsnamenboek van de Veluwe, 1992, lemma Doornspijk.
  –  Oorsprong, betekenis en gebruik van veldnamen in de gemeente Elburg, 1999, p. 19-20.
G. van Berkel & K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen verklaard, 2018, lemma’s Doornspijk en spijk (landtong)» De beginklank van Thornspic.
» De plaatsnaam Doorn.
» De plaatsnaam Spijkenisse.
» De plaatsnaam Nes aan de Amstel.
» De plaatsnaam Nijkerk.
» De plaatsnaam Putten.
» index


Geplaatst op 7 maart 2014, het laatst gewijzigd op 31 augustus 2018.

© de 5e Verdieping 2014-2018