Is het de heethoofd of het heethoofd?


Het is het hoofd, maar volgens de woordenboeken de heethoofd. Volgens het Groene Boekje en Algemene Nederlandse Spraakkunst (‘de ANS’) kan heethoofd echter ook onzijdig zijn. Als je "de heethoofd" en "het heethoofd" googelt, dan blijkt "het heethoofd" zelfs dominant.¹

het heethoofd / de heethoofd

Uit de ANS:

Possessieve samenstellingen[²] met onzijdige namen van lichaamsdelen als tweede lid die levende wezens aanduiden, zijn meestal de-woorden. Zo staan naast het been, het oog en het oor bijv. de langbeen, de krombeen, de blauwoog, de scheeloog, de langoor, de domoor. Bij de possesieve samenstellingen met -hoofd komt echter ook het onzijdige genus voor: de/het heethoofd, het/de leeghoofd, het/de warhoofd, het dwaashoofd en het dwarshoofd. De enige samenstelling van dit type met -gezicht is onzijdig: het bleekgezicht.
1 De ANS spreekt evenwel van de/het heethoofd, d.w.z. heethoofd zou meest als de-woord gebruikt worden.
2 Possessieve samenstellingen “hebben de betekenis ‘iemand (of iets) die (dat) datgene bezit wat in de samenstelling genoemd wordt’” (e-ANS). Voorbeelden zijn blauwhelm, bleekneus en kaalkop.
Verschueren (ed. 1996):  de
Dikke Van Dale (ed. 2015):  de
Groene Boekje (ed. 2015)de + het
Prisma pocketwoordenboek (ed. 2018):  de
Van Dale pocketwoordenboek (ed. 2018):  de
Prisma Groot woordenboek Nederlands (ed. 2018):  de
Spellingwijzer Onze Taal (ed. 2018)[geen opgave]
(Dikke) Van Dale Online (05-03-2020)het + de» De of het belfort?
» De of het biotoop?
» De of het broodrooster?
» De of het buurtschap?
» De of het deksel?
» De of het fjord?
» De of het habitat?
» De heethoofd Gerbrandy.
» index


Geplaatst op 13 december 2013, het laatst gewijzigd op 19 maart 2020.

© de 5e Verdieping 2013-2020