Waarom heet een kikker ‘kikker’?


Het woord kikker is afgeleid van het werkwoord kikken, in de betekenis ‘een geluid maken dat als ‘kik’ klinkt’. Een kikker is dus een diertje dat kikt.

De grachten waren vol van veelderhand’ kic, kic,
Van Puyt [kikker] en Pat, hier, siet, den Reygher nam zijn mic [aanloopje],

(Adriaen Valerius, 1623)

De oudste vermelding van kikker (als kickert) komt uit een woordenboek uit 1577. Een ander, veel ouder woord voor de kikker is vors. Dat kennen we nu alleen nog van de samenstelling kikvors.
Referenties
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), lemma kikker (gepubliceerd in 1927).
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 3: Ke-R, 2007, lemma kikker.» De etymologie van puut ‘kikker’.
» Waarom heet de vroedmeesterpad ‘vroedmeesterpad’?
» Dril in kikkerdril.
» index


Geplaatst op 30 juni 2010, gewijzigd op 4 oktober 2013.

© de 5e Verdieping 2010-2013