Is het kosteloze verzending of kostenloze verzending?


Volgens de pannenkoekregel schrijf je de uh-klank in een samenstelling als /pannuhkoek/ met een tussen-n als het eerste deel van de samenstelling een woord is dat alléén een meervoud heeft dat eindigt op -en.
Anders gezegd: omdat de woorden pan, hond en kat alleen een meervoud hebben op -en (namelijk pannen, honden, katten), schrijven we pannenkoek, hondenhok en kattenstaart.
En daarom is het ook kostenbesparing, kostendekkend, kostenraming, kostenstijging enz.

MAARRR … woorden die eindigen op -loos zijn geen samenstellingen, maar afleidingen, want -loos is geen zelfstandig woord, maar een achtervoegsel. Woorden die eindigen op -loos vallen daarom buiten de pannenkoekregel en krijgen GEEN tussen-n. Dus schrijven we grenzeloos, tandeloos, vlekkeloos, vruchteloos en wolkeloos, ook al hebben grens, tand, vlek, vrucht en wolk alleen een meervoud dat eindigt op -en. En daarom is het ook:

kosteloos

kosteloze verzending

 

(Je schrijft natuurlijk wel gewetenloos, levenloos, meedogenloos en wezenloos. In die woorden is de n namelijk geen tussen-n, maar gewoon de laatste letter van het eerste woorddeel: geweten, leven, meedogen, wezen).» Vlekkeloos of vlekkenloos?
» Wolkeloos of wolkenloos?
» Alle 13 spelling.
» index


Geplaatst op 16 september 2011.

© de 5e Verdieping 2011