Niets nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt

en iets nalaten in de Volkskrant


Vorige week, op 20 april, congresseerde GroenLinks-PvdA in Apeldoorn. Partijleider Frans Timmermans hield een speech waarin hij zich afzette tegen de vorming van een rechts kabinet, in het bijzonder tegen de PVV en de leider van deze rechts-radicale één-lid-partij. “Mensen, onze taak is helder: wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt in dit land.”

Wilders op X: “Niets nalaten? Niets? Dus ook geen geweld? Ik ga aangifte doen.”
En hij riep zijn volgers op zijn voorbeeld te volgen.
Maandag deed zijn advocaat aangifte op grond van artikel 131 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht: opruiing tegen het openbaar gezag.

In Buitenhof zei minister van financiën Steven van Weyenberg (D66):

Het is weer een beetje de gebruikelijke modus operandi. Eigenlijk vind ik elk woord dat we erover spreken een woord te veel. We weten allemaal dat Frans Timmermans, de Partij van de Arbeid, GroenLinks altijd binnen de rechtsstaat handelen. Ik denk dat eigenlijk bijna niemand gelooft dat hij iets kwaad bedoelde, anders dat hij zich politiek zal verzetten tegen Wilders. Dus ik vind het een beetje een circus.

Circus heeft hier de pejoratieve betekenis ‘dwaze vertoning, overdreven veel gedoe’.
Bij dit metaforische circus hoort het eveneens pejoratieve en metaforische clown ‘iemand die zich dwaas gedraagt’ (Van Dale).
Is Wilders een clown?
Ik vind hem niet dwaas of bespottelijk (het is ook niet iemand die met zich laat spotten), eerder agressief en manipulatief: hij opereert op een agressieve, manipulatieve manier.
Hij is iemand die niet speelt, zoals een clown; hij bespeelt.
En de media laten zich bespelen.

Marcia Luijten schreef in haar column:

Journalisten vroegen zich niet af of Timmermans inderdaad had gedreigd. Evenmin informeerden ze of dat was wat hij bedoelde. Twee keer negatief had journalisten nog kunnen brengen bij de vraag of Timmermans wellicht een geschiedenis heeft van agressie of goed verholen intimidatie? In plaats daarvan noteerden ze verdachtmakingen van de man die verbaal geweld introduceerde in het parlement. In plaats van informatie serveerden ze manipulatie.

Ze noemde geen namen, al had ze ook haar eigen krant kunnen aanhalen, de Volkskrant. Daarin gaf een politiek journalist een nogal negatief getoonzet verslag van het congres. In een apart artikel ging dezelfde journalist in op Wilders’ aanklacht. Zuinigjes schreef ze:

Intussen is in het team van Timmermans te horen dat de linkse leider ‘uiteraard niet’ heeft gedoeld op het gebruik van geweld om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt. ‘Mijn middelen zijn altijd parlementair en niets anders. Iedere andere suggestie werp ik verre van me’, luidt zijn officiële verklaring.
  De linkse leider suggereert verder dat Wilders een beetje overdrijft met zijn aangifte. ‘Dit doet Wilders altijd als hij kritiek krijgt. Dan slaat hij om zich heen’, aldus Timmermans.

Minister Van Weyenberg meent dat bijna niemand gelooft dat Timmermans iets kwaad bedoelde, een opvatting die tamelijk breed wordt gedeeld. Maar in het artikel in de Volkskrant wordt Wilders’ sinistere claim niet geneutraliseerd. De journalist liet na om de aanklacht op zijn merites te beoordelen en citeerde ook nog eens uit andere tweets van Wilders: “levensgevaarlijke linkse ophitserij”, “de haat van links” en: “Ze hebben niets geleerd van de moord op Pim Fortuyn!”.

Het Algemeen Dagblad voerde de stafrechtjurist Peter Schouten op. Die acht de aanklacht “kansloos” en stelt: “In het politieke discours is de uitspraak van Timmermans niet strafbaar, niet onrechtmatig en niet onfatsoenlijk.”
Referenties
Natalie Righton, ‘‘Niets nalaten om te voorkomen dat Wilders aan de macht komt’’, de Volkskrant, 22-04-2024.
  –  ‘Wilders wil aangifte doen na partijcongres GL-PvdA’, idem.
Elodie Verweij, ‘Aangifte Wilders tegen Timmermans bevat paginalange onderbouwing: ‘Dit is opruiing’’, Algemeen Dagblad [online], 22-04-2024.
Marcia Luyten, ‘Onze politieke cultuur waarin de opponent met achting wordt behandeld, raakt vergiftigd’ [column], de Volkskrant, 23-04-2024.» Jeremy de clown.
» Wensdenken in het onderhandelaarsakkoord.
» Week 19 leek de finale week.
» Donald de kermisgast.
» Donald de mafklapper.
» index


Geplaatst op 27 april 2024, het laatst gewijzigd op 11 mei 2024.

© de 5e Verdieping 2024