iets groeien wat de meeste mensen voedt

Groeien als transitief werkwoord

tijdens het zomerreces groeide Wopke een vakantiebaard


In 2016¹ schreef ik op gezag van het taaltijdschrift Språknytt dat het Noorse werkwoord (å) gro ‘groeien’, dat net als ons woord groeien traditioneel intransitief (onovergankelijk) is, met een lijdend voorwerp kan worden gecombineerd, met andere woorden inmiddels ook transitief (overgankelijk) kan zijn: (å) gro skjegg, letterlijk ‘een baard groeien’.²

Dat was zes jaar geleden.
Onlangs signaleerde de lexicograaf Ton den Boon in zijn column in Trouw het transitieve gebruik van het Nederlandse werkwoord groeien. Op de nieuwszender BNR had hij een ‘praatgast’³ horen zeggen: “Iets groeien wat de meeste mensen voedt, is niet hetzelfde als iets groeien wat de meeste inkomsten oplevert.” Aan het woord was geen Nederlandssprekende Brit, maar een native speaker van het Nederlands. Den Boon opperde dat het transitieve groeien in de agrarische vaktaal mogelijk al enigszins was ingeburgerd. “Zeggen we weldra ook dat we ‘graan of groente groeien’?”

Hun groeien paprika’s in de Noordoostpolder.
Het zal nog wel even duren.
1 ‘Een baard groeien?’ Zie onderstaande link.
2 Waarschijnlijk onder invloed van Engels (to) grow, meende men, als in to grow vegetables.
3 Praatgast ‘geïnterviewde in een praatprogramma’ (Van Dale).


Referenties
‘Skjegget du gror, gror på meg!’, Språknytt, 3/2016.
Ton den Boon, ‘Zeggen we weldra ook dat we ‘graan of groente groeien’?’, Trouw, 08-06-2022.» Een baard groeien?
» Fermenteren als transitief werkwoord.
» Peilen als intransitief werkwoord.
» index


Geplaatst op 30 augustus 2022.

© de 5e Verdieping 2022