Stuk wand tussen twee ramen


Een woordenboek bestaat grof gezegd uit lemma’s, voorzien van een of meer betekenissen.
Een puzzelwoordenboek bewandelt de omgekeerde weg: eerst de definitie (een vraag), daarachter een of meer woorden (de antwoorden).

Zo’n puzzelvraag zou kunnen zijn:

Muurvak tussen twee kozijnen, 3 letters.

Het antwoord is te vinden in het werk van Cor Bruijn.¹

dam

Muurvak tussen twee kozijnen,

6 letters:  penant
7 letters:  trumeau
Moeder en Japie sliepen in een bedstede in de huiskamer. Er waren twee ramen in de kamer. Die zagen allebei op den weg en het water uit. Aan den muur tusschen de ramen, den „dam”, hing de oude hangklok, en ze tikte nog even rustig en tevreden als in haar oude woning.
(Keteltje in het veerhuis)

Na een korte nachtrust zit hij nu met Trijn aan de tafel, die tegen de dam tussen de twee ramen staat. Er is iets feestelijks in het propere kamertje, door de geur van de grote, groen-saaien vuurmand en de schommelwieg met den kleinzoon erin.
(Strijd om den Eenhoorn)

Tegen de dam tussen de ramen hing een lange, smalle spiegel [een damspiegel], en voor de dam stond een pronktafeltje [een damtafel] met allerlei bontgekleurde snuisterijen.
(Wijd was mijn land)
1 Is dam ‘stuk wand tussen twee ramen’ Zaans? Boekenoogen heeft in De Zaansche volkstaal weliswaar dam ‘penant, ruimte tusschen twee vensters’ opgenomen, maar met de aantekening “Ook elders gebruikelijk”.


Referenties
G.J. Boekenoogen, De Zaansche volkstaal, 1897, lemma dam.
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), lemma damI (gepubliceerd in 1909).
Cor Bruijn, Keteltje in het Veerhuis, 1923, p. 22.
  –  Strijd om den Eenhoorn, 1943, p. 83.
  –  Wijd was mijn land; mijn jeugd aan de Zaan (1883-1899), 1961, 3e druk 1970, p. 21.» Zaans warsig II.
» Zaans ouzig.
» index


Geplaatst op 28 september 2021.

© de 5e Verdieping 2021