Nescio, Een lange dag


Een fragment uit het verhaal Een lange dag, dat Nescio schreef in januari 1919.

  De trein steeg naar de Hembrug. De bouwlanden lagen kaal en grijs, geploegd en geëgd, met korrelige richels.
  De wagen steeg en steeg, de landen lagen in de diepte, wijd en vlak, uren en uren ver, tot waar, aan ’t eind, de duinen net even zichtbaar waren, met hier en daar een kerktoren er voor, de lucht was geheel blauw, wind woei door den wagen. Ik keek uit ’t portier zoo recht mogelijk naar boven en daarna langzaam langs de lucht naar beneden, de wereld was weg, ik was alleen met den wind en de lucht en den zonneschijn en den veiligen spoorwagen. Tot ik, duizelig en met een groot hart, heel laag de blauwige duinen weer zag en daarvoor de velden met ergens een lang, mak laantje van kleine boompjes. En ginds stond de Sint Jan, klein en toch rustig en breed, alsof al dat land daar lag voor hem, om daar in te staan, links in den hoek, en er over heen te zien.
  En ofschoon ik toen al een nuchter en getrouwd man was en vader, kreeg ik even ’t gevoel alsof nu het wonder zou gebeuren, als ik nu eens het portier opende en uit den wagen stapte. Maar Sam schudde van nee, zat toen even stil en zei: ‘God is groot,’ en meteen reden we de brug op met groot geweld en al die ijzeren balken schoven ons voorbij, zoodat het mij warrelde. En daar lag het kanaal, breed en gelaten naar zee.
  En daar was het kanaal al weer weg, zooals ook de schoone herinneringen in eens komen en gaan. De roode daken van de Zaansche huizen deden dien dag alsof de kleine misère daaronder hun niet aanging, toen niet en nooit niet. En de weilanden lagen tot aan de kim, ononderbroken met niets er in, machtig en statig, niets hadden zij van doen met al dat getob en geslaaf, dat nooit ophield, zij lagen maar mijlenwijd, tot waar ’t oog niet meer reikte, en verder, onaangedaan en onveranderlijk en de hemel er boven en de zon er in.» Nescio, Pleziertrein.
» De weergaloze opening van Buiten-IJ.
» De tijdelijke metamorfose van Hoyer in Buiten-IJ.
» Mokkerig bij Nescio.
» Grönloh en Gestel.
» index


Geplaatst op 22 april 2016.

© de 5e Verdieping 2016