Wat betekent de plaatsnaam Schellingwoude?


Schellingwoude is een dijkdorpje in Noord-Holland. Net als het aangrenzende Nieuwendam ligt het op de noordoever van het IJ en valt het onder Landelijk Noord, het deel van de gemeente Amsterdam waartoe ook de Waterlandse dorpjes Durgerdam, Holysloot en Ransdorp behoren.

Schellingwoude wordt voor het eerst genoemd in 1276, geschreven als Scellingwoude. Het naamdeel -woude betekent ‘moerasbos’. De betekenis van schelling-, dat ook in de West-Friese plaatsnaam Schellinkhout zit, is onzeker. Volgens Jan de Vries is het Fries skilenge ‘scheiding’. Dan gaat het om een bos op de grens, of dat de grens vormt, van twee gebieden (van Waterland en Amstelland?). Maar volgens Nederlandse plaatsnamen is het waarschijnlijk Middelnederlands schelling(e) ‘geschil, ruzie’. Dat gaat het om een bos waarvan het eigendom of gebruiksrecht wordt betwist.
Referenties
J. de Vries, Woordenboek der Noord- en Zuidnederlandse plaatsnamen, 1962, lemma’s Schellingwoude en Schellinkhout.
G. van Berkel & K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen; herkomst en historie, 3e druk 2006, lemma’s Schellingwoude, Schellinkhout en Schellach.
Riemer Reinsma, Namen op de kaart, 2009, p. 22.» De plaatsnaam Nibbixwoud.
» De plaatsnaam Renswoude.
» index


Geplaatst op 11 februari 2015.

© de 5e Verdieping 2015