Pechtold en Buma beginnen Opstelten te fileren

Hoe fileer je een minister?


Gisteravond debatteerde de Tweede Kamer over de aanslagen in Parijs. De NRC volgde het debat via een liveblog en noteerde om 23.22 uur:

Pechtold en Buma beginnen Opstelten te fileren over wat ‘het tandje erbij’ betekent, iets dat de minister eerder in Nieuwsuur zei over de aanpak van het jihadisme.

Dit figuurlijke fileren past in het volgende rijtje:

doorzagen
grillen
roosteren

Een minister kan worden doorgezaagd, gegrild of geroosterd en toch ongeschonden uit de strijd komen. Maar geldt dit ook voor ‘gefileerd’? Of veronderstelt gefileerd dat hij onbarmhartig in mootjes is gehakt? Niet per se volgens de Dikke Van Dale, want dat verklaart fileren als ‘scherp kritiseren’, wel volgens Van Dale Hedendaags Nederlands, want dat geeft als definitie ‘tot in detail vernietigend bekritiseren’ (er bleef geen spaan van hem heel).

Het Algemeen Dagblad schrijft dat het debat over de aanslagen in Parijs uitmondde in een verkiezingsdebat over de islam. De tegenstellingen op het Binnenhof zijn scherper dan ooit, meent de krant, en veel partijen overbieden elkaar door nog strengere antiterreurmaatregelen te eisen.

Tot zover het heden.
Terug maar naar de tijd van Gorter en Van Eeden:

Uit de eerste ontmoetingen groeide weldra een vriendschappelijke relatie die zich uitstrekte over de gezinnen Gorter en Kautsky en die regelmatig werd verstevigd door wederzijdse logeerpartijen in Bussum en Berlijn.¹

Wat de vrienden in Nederland niet meer gaven, zocht Van Eeden nu in het buitenland. Tussen 25 mei en 12 juni 1900 verbleef hij in Engeland, waar hij naast de oude kennissen ook Arthur Balfour, de dichter Yeats en Kropotkin en zijn vrouw ontmoette.²

That is another cook, zou Van Gaal zeggen.
1 Herman de Liagre Böhl, Met al mijn bloed heb ik voor U geleefd; Herman Gorter, 1864-1927, 1996, p. 223.
2 Jan Fontijn, Tweespalt; het leven van Frederik van Eeden tot 1901, 1990, p. 443.» Grillen ‘scherp ondervragen’.
» Ik werd door de hoofdredactie geroosterd.
» index


Geplaatst op 15 januari 2015, gewijzigd op 16 maart 2018.

© de 5e Verdieping 2015-2018