Texel – Fonteinsnol


De Fonteinsnol is een hoog duin tussen De Koog en Den Hoorn, waarop een uitkijktoren staat. De naam Fonteinsnol is een samenstelling van fontein ‘waterbron’ (zoals in de Zuid-Afrikaanse plaatsnaam Bloemfontein) en nol ‘duin, zandheuvel’. Nol is een variant van knol, hetzelfde woord als Engels knoll ‘heuveltje’. Het duin dankt zijn naam aan de bron die ontsprong op de noordoosthelling en een duinbeekje voedde. Door de ontwatering van het duingebied en de aanplant van bomen daalde het grondwater, verdroogde de bron en verdween het beekje. Sindsdien is Fonteinsnol een naamkundig souvenir.
Referenties
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), lemma’s nolI en knolI (gepubliceerd in 1911 resp. 1938).
G. van Berkel & K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen; herkomst en historie, 3e druk 2006, lemma’s De Knol, De Knolle en Oost-Knollendam.» Knol bij Nescio.
» Texels schapenboet.
» De veldnaam Kobbeduinen.
» index

» Etymologiebank: het lemma nol.


Geplaatst op 18 augustus 2014.

© de 5e Verdieping 2014