Wat betekent de naam Kobbeduinen?


De Kobbeduinen is de naam van een bepaald duingebied op het eiland Schiermonnikoog. Het zijn jonge duinen: ze zijn nog maar zo’n anderhalve eeuw oud.

In Kobbeduinen zit het woord kob, of kobbe. Dat is een benaming voor verschillende soorten meeuwen, waaronder de zilvermeeuw (Larus argentatus). De Kobbeduinen zullen wel zo zijn genoemd omdat er zilvermeeuwen broedden.¹
1 “Reeds in 1939 waren er plannen om de Zilvermeeuwen uitsluitend oostelijk van paal 9 te laten broeden om zodoende de Kobbeduinen vrij van meeuwen te krijgen (W.H.v.Dobben)” (uit: Rob Mooser, De vogels van Schiermonnikoog, 1973, p. 43).» De naam Schiermonnikoog.
» Het Texelse toponiem Fonteinsnol.
» index


Geplaatst op 8 november 2011, het laatst gewijzigd op 15 oktober 2013.

© de 5e Verdieping 2011-2013