Sikker ‘beschonken, dronken’


Werumeus Buning zat Zaterdagmiddag om 2 uur al stil dronken op een tafel, de oogen van Kelk waren toen heel klein. Om 6 uur was ‘Anton van Duinkerken’ sikker en keek als een drogist.
(J.H.F. Grönloh (ps. Nescio), Natuurdagboek, 07-10-1951)


Sikker, kende ik niet. Van Dale zegt:

1. {Nederlands, informeel, Bargoens} beschonken

2. {Nederlands, informeel, Bargoens} duizelig, draaierig

Het respectvolle Wikipedia-artikel over Anton van Duinkerken (pseudoniem van de letterkundige Willem Asselbergs) opent met de woorden “Brabander van inborst en Bourgondiër van levensstijl”.
Referenties
Nescio (ps. van J.H.F. Grönloh), Natuurdagboek 1946-1955, 1996. Bezorgd door Lieneke Frerichs.
Ewoud Sanders, Modern Bargoens woordenboek, 2009.» Knol bij Nescio.
» Laveloos bij Nescio.
» Zichtig bij Nescio.
» index


Geplaatst op 28 februari 2014, gewijzigd op 3 november 2015.

© de 5e Verdieping 2014-2015