Wat betekent de plaatsnaam Harskamp?


Het woorddeel -kamp in de Veluwse plaatsnaam Harskamp betekent ‘(omsloten) stuk land’.¹ Ons woord kamp is ontleend aan het Latijnse woord campus(o.a.) veld’.²
Hars betekent ‘paard’ (vgl. Engels horse).
Harskamp is dus oorspronkelijk een veldnaam, met de betekenis ‘paardenveld, paardenweide’. De veldnaam Harskamp is overgegaan op de nederzetting.
Ook de West-Vlaamse plaatsnaam Oostkamp betekende oorspronkelijk ‘paardenveld’. Ostkamp is namelijk gevormd (“volksetymologisch vervormd”³) uit Orscamp (1110), eerder Horscamp (1089).
Vroeger was hars (en varianten als ars, hors en ors) een gewoon woord. Ors kom je tegen in het beroemde middeleeuwse ridderverhaal Karel ende Elegast.

Ghinc die coninc mit liste
Totten stalle al daer hi wiste.
Sijn ors ende sijn ghesmiden
Sonder eenich langher beyden
Hi sadelet ende satter bouen
Opt ors datmen mochte louen.
1 Vgl. hertenkamp ‘afgeperkt stuk land, waarbinnen herten gehouden worden’ (Van Dale).
2 Campus gebruiken we tegenwoordig in de betekenis ‘universiteitsterrein’.
3 De Vlaamse gemeentenamen, p. 191.


Referenties
D. Otten, Het plaatsnamenboek van de Veluwe, 1992, lemma Harskamp.
G. van Berkel & K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen; herkomst en historie, 3e druk 2006, lemma Harskamp.
De Vlaamse gemeentenamen. Davidsfonds, 2010, lemma Oostkamp.» De plaatsnaam Hoenderloo.
» De plaatsnaam Otterlo.
» index


Geplaatst op 24 december 2012, het laatst gewijzigd op 28 augustus 2023.

© de 5e Verdieping 2012-2023