Hij kon de situatie niet goed handelen / hendelen.

Is het handelen of hendelen?


In het Groene Boekje is /hendelen/ niet expliciet opgenomen, maar wel in de Dikke Van Dale:

handelen3
overgankelijk werkwoord; handelde; heeft gehandeld
(na 1975) ontleend aan Engels to handle
(toegevoegd in mei 2014)

1. (m.b.t. problemen, lastige situaties) omgaan met …, m.n. oplossen

Van Dale laat zijn woorden ‘keurmerken’ door de Nederlandse Taalunie. Die stelt vast of ze zijn gespeld conform de officiële spellingregels. De spelling handelen ‘omgaan met’ is dus officieel.
Het Nederlandse woord /hendel/ ‘greep’ is ontleend aan het Engelse zelfstandig naamwoord handle. Dat wordt uitgesproken als /hendel/. Die uitspraak heeft geleid tot de vernederlandste spelling hendel.
In het Engels is handle ook een werkwoord. Het betekent o.a. ‘hanteren; aankunnen’: Miss Green finds it difficult to handle these pupils. Ook dit werkwoord hebben we aan het Engels ontleend, met behulp van de Nederlandse werkwoordsuitgang -en: /hendelen/. Zoals handle /hendel/ is vernederlandst tot hendel had men /hendelen/ m.i. goed kunnen vernederlandsen tot *hendelen, aansluitend bij de uitspraak /hendelen/ en bij de spelling van het zelfstandig naamwoord hendel.» Toeren of touren?
» Alle 13 spelling.
» index


Geplaatst op 22 april 2011, het laatst gewijzigd op 2 januari 2019.

© de 5e Verdieping 2011-2019