Is het per se, per sé of persé?


Per se moet je schrijven p-e-r, spatie, s-e, zonder accent aigu! Dat is natuurlijk dwaas, dat doet niemand goed. Waarom niet gewoon aan elkaar, met een accent aigu erop?
(Wim Daniëls in het tv-praatprogramma Pauw, 02-11-2016)


Persé lijkt me geen goed idée idee.

Het gaat hier om een voorzetselverbinding die oorspronkelijk uit het Latijn komt, niet uit het Frans. De officiële spelling volgt in dit geval de brontaalspelling, waardoor er geen accent aigu (´) op de laatste e komt:

per se

Zij wil per se [= beslist] vandaag naar de film, niet morgen.

Iemand die gezond leeft, wordt niet per se [= noodzakelijkerwijs] heel oud.

De Spellingwijzer Onze Taal, een spellinggids die op een aantal punten afwijkt van de officiële spelling, keurt behalve per se en in spe ook de ‘vernederlandste’ spellingen persé en in spé goed. Los van de vraag of je in van oorsprong Latijnse voorzetselverbindingen een accent aigu kunt zetten, zijn deze dubbelspellingen verwarrend, want je kunt dan ook *per sé en *inspé verwachten. Het is makkelijker om leerlingen te leren dat alleen per se en in spe goed zijn dan dat zowel per se en persé als in spe en in spé goed zijn, maar per sé en inspé weer niet.» In spé of in spe?
» Pré of pre?
» index

» Taaladvies.net: persé of per se?


Geplaatst op 29 oktober 2010, het laatst gewijzigd op 12 juli 2021.

© de 5e Verdieping 2010-2021