Appjes en sms’jes


Onder de noemer ‘spellingfutiliteiten’ een citaat uit NRC Handelsblad.

Tot begin 2019 werd appverkeer tussen bestuurders als geheim beschouwd. Na jarenlang gesteggel tussen journalisten en ambtenaren oordeelde de Raad van State in maart 2019 dat appjes en smsjes [sms’jes] ook onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vallen. Iedereen in Nederland kan sindsdien berichten opvragen van ministers en burgemeesters. In de praktijk gebeurt dat weinig […]. Er is een “grijs gebied” waarin het onduidelijk is of en hoe app-berichten [appberichten] worden opgeslagen.

Appjes naast smsjes lijkt misschien consistent en correct gespeld, maar het zijn verschillende woordformaties die ook verschillend worden ‘beregeld’.

De verkorting app (/ep/, verkort uit Engels application) wordt behandeld als een gewoon woord en kan in samenstellingen en afleidingen dan ook gewoon aan het andere deel van de samenstelling worden geplakt: appbericht
En app met het achtervoegsel -je geeft de afleiding appje.

De afkorting sms (/s-m-s/, van short message service) wordt letter voor letter uitgesproken; het is een initiaalwoord. In een samenstellingen schrijf je dan een streepje (bv. sms-bericht),² in een afleiding een apostrof: sms’je
(Vgl. tv /t-v/, tv-toestel, tv’tje.)

 

 
1 Regel 17.D v.d. Leidraad v.h. Groene Boekje.
2 Regel 6.H.
3 Regel 6.J.
 

Referenties
Martin Kuiper & Jorg Leijten, ‘Burgemeesters appen zoals ze praten. En dat is riskant’, NRC Handelsblad, 06-06-2020.

 

» Alle 13 spelling.
» Infectieziekte(n)bestrijding.
» index


Geplaatst op 8 juni 2020.

© de 5e Verdieping 2020