Infectieziektebestrijding of infectieziektenbestrijding?


In de NRC van 9 mei werd de Anthony Fauci / de Steven Van Gught / de Anders Tegnell / de Lothar Wieler van Nederland  – Jaap van Dissel – kritisch bevraagd door twee journalisten. De professor werd in de kop van het artikel geïntroduceerd als “directeur infectieziektenbestrijding RIVM”, in de tekst, nu zonder tussen-n, als “de directeur infectieziektebestrijding van het RIVM”.

Infectieziektebestrijding of infectieziektenbestrijding?

In het licht van een pandemie een futiele, onbenullige spellingvraag.

Misschien heeft de koppenmaker gedacht: het gaat om de bestrijding van infectieziekten (meervoud), dan zal het ook wel infectieziektenbestrijding zijn. Maar als je de officiële spellingregels volgt, dan is hier hoofdregel 8.A van de Leidraad van het Groene Boekje ‘leidend’, en die regel zegt: “We schrijven de tussenklank als -en als het linkerdeel van de samenstelling [in dit geval: infectieziekte] een zelfstandig naamwoord is dat een meervoud heeft op -en, maar geen meervoud op -es. In andere gevallen schrijven we -e.”

Het meervoud van ziekte is zowel ziekten als ziektes.
Het meervoud van infectieziekte is zowel infectieziekten als infectieziektes
Het woord (infectie)ziekte heeft dus niet alleen een meervoud op -en.
In een samenstelling krijg je dan geen tussen-n:

ziektebed
ziektebeeld
ziektekosten
ziekteleer

infectieziektebestrijding

Infectieziektebestrijding staat niet in het Groene Boekje, maar wel op Woordenlijst.org.

 

 

Als het linkerdeel van de samenstelling infectieziekte- is en het rechterdeel met een klinker begint, dan bestaat de kans op klinkerbotsing: infectieziekte-epidemie, infectieziekte-expert. In de NRC, waar in afwijking van de officiële regels ook de spelling infectieziektenbestrijding wordt aangetroffen, hoeft echter geen klinkerbotsing op te treden, want men kan dan ook kiezen voor infectieziektenexpert, zoals in de krant van 14 juli: de Amerikaanse infectieziektenexpert Anthony Fauci. Misschien weer vanwege de lezing ‘expert in infectieziekten’. Maar dan verwacht je ook bijv. ziektenleer, want dat is immers ‘de leer van de ziekten’; voor zover te zien spelt de NRC echter ‘gewoon’ (d.w.z. conform de officiële regels) ziekteleer, zonder tussen-n.

 

 

Referenties
Pim van den Dool & Jeroen Wester, ‘‘Ik denk dat het virus vaak gaat terugkomen’’ [interview met Jaap van Dissel], NRC Handelsblad, 09-05-2020.
Bas Blokker, ‘Trump valt virusexpert Fauci aan na kritiek’, NRC Handelsblad, 14-07-2020.

 

» Alle 13 spelling.
» Appjes en sms’jes.
» index


Geplaatst op 27 mei 2020, het laatst gewijzigd op 16 juli 2020.

© de 5e Verdieping 2020