Brexitopia, een utopie?


‘Struikelend op weg naar Brexitopia’ kopte de Volkskrant op 29 maart boven een artikel van correspondent Patrick van IJzendoorn. Brexitopia werd door Ton den Boon gekozen tot Woord van de Dag. Hij definieerde het als ‘denkbeeldige ideale Britse samenleving die ontstaat na een voor Groot-Brittannië gunstig verlopen Brexitproces’.

Brexitopia is een samensmelting van Engels utopia ‘an imagined place or state of things in which everything is perfect’ (Oxford Dictionary) – naar Utopia, het beroemde boek van Thomas More uit 1516 – en Engels Brexit ‘the withdrawal of the United Kingdom from the European Union’ (idem).

Engels utopia verwijst dus naar een ideale wereld, naar een volmaakte toestand. De gangbare betekenis van Nederlands utopie is ‘niet te verwezenlijken ideaal’ (Van Dale, bet. 1). Ton den Boon: “Gezien de sceptische berichtgeving over de uitkomsten van de Brexit zou Brexitopia uiteindelijk weleens een utopie kunnen blijken te zijn.”

Patrick van IJzendoorn:

Probleem voor de Britten is dat ze als niet-EU-lid minder aantrekkelijk zijn als handelspartner. […] Voor Groot-Brittannië brengt het sluiten van nieuwe handelsverdragen nog een moeilijkheid met zich mee: wat heeft het de wereld zelf te bieden? Hoogwaardige producten, militaire goederen en veel financiële diensten. De eerste stuiten op een relatief beperkte markt, de tweede liggen erg gevoelig en de derde zijn lastig op te nemen in handelsverdragen. Een handicap is het ontbreken van een grote maakindustrie en een lage arbeidsproductiviteit.

Engels chimera ‘a thing which is hoped for but is illusory or impossible to achieve’ (Oxford Dictionary, bet. 2).
Is Nederlands hersenschim.
Referenties
Patrick van IJzendoorn, ‘Struikelend op weg naar Brexitopia’, de Volkskrant, 29-03-2018.
Ton den Boon, ‘Brexitopia’, Woord van de Dag, 29-03-2018.» Brexodus, blend in blend.
» index


Geplaatst op 5 april 2018.

© de 5e Verdieping 2018