Groene VVD’ers


Zes “VVD’ers die zich inzetten voor duurzaamheid” (NRC) hebben een brief geschreven aan hun partij, omdat ze vinden dat bepaalde congresbesluiten niet goed in het definitieve verkiezingsprogramma verwerkt zijn. ‘‘Groene’ VVD’ers: afspraken over duurzaamheid onvolledig in programma’, kopte de krant. Ze vinden het met name vreemd dat er geen onvoorwaardelijke steun wordt uitgesproken voor het klimaatverdrag van Parijs.

Opvallend is dat groene in de krant tussen aanhalingstekens staat, hoewel het gebruik van dit groen volledig ingeburgerd mag heten. Vaak heeft het een product of dienst als referent (bv. groene stroom, groen beleggingsfonds) en is dan min of meer synoniem met milieuvriendelijk en duurzaam, maar in groene VVD’ers verwijst het naar personen.

Oxford Dictionary onderscheidt voor Engels green in deze context 2 (sub)betekenissen:

2.1 concerned with or supporting protection of the environment as a political principle
   official Green candidates

2.2 (of a product or service) not harmful to the environment
   traditional, modern, and green funerals

Groene VVD’ers hoort bij betekenis 2.1, groene stroom bij 2.2.
Referenties
Thijs Niemantsverdriet, ‘‘Groene’ VVD’ers: afspraken over duurzaamheid onvolledig in programma’, NRC Handelsblad, 08-02-2017.» Het geitenpaadje van Mark Rutte.
» index


Geplaatst op 13 februari 2017.

© de 5e Verdieping 2017