Was Wilhelmina een nono?


“Over Wilhelmina zou ik niet graag een biografie willen schrijven. Met haar zou ik geen jaren van mijn leven willen delen. Echt niet. Ze had geen humor: een nono. Saai.”
Een citaat uit het interview met de schrijfster-historica Annejet van der Zijl, die onlangs een biografie heeft uitgebracht over de Amerikaanse zakenvrouw Allene Tew, een peetmoeder van prinses Beatrix. Eerder schreef ze onder meer een biografie over prins Bernhard. Over diens schoonmoeder, koningin Wilhelmina, zou ze geen biografie willen schrijven, want ze vindt haar ‘een nono’.

Volgens Marc De Coster is nono in 1987 voor het eerst gesignaleerd door Jan Kuitenbrouwer in diens boek Turbotaal, de taal van snelle jongeren.¹ De Coster geeft als betekenis ‘domoor, sufferd; idioot’, Van Dale ‘onbeduidende persoon’, synoniem lichtgewicht,² en Annejet van der Zijl lijkt het weer te gebruiken in de betekenis ‘humorloos, saai iemand’.³

Een humorloos iemand hoeft niet saai te zijn, iemand zonder humor kan best voer voor biografen zijn. In de Wilhelminabiografie van professor Fasseur komt de koningin naar voren als een bijzondere vrouw. Zeker geen domoor of lichtgewicht, soms wel wat wereldvreemd. Geen lachebekje, maar zeker ook geen nono in de betekenis van De Coster, Van Dale dan wel Van der Zijl. 

1 Zie Etymologiebank.nl.
2 In de subbetekenis ‘laaggeplaatste speler’ kom je het op Delpher tegen in tennisverslagen.
3 Je zou nog kunnen denken dat het hier was bedoeld als in Engels it’s a no-no. Een biografie over Wilhelmina schrijven? Geen denken aan, [dat is] een nono.

 

Referenties
Steffie Kouters, ‘Na Allene Tew is er even niks meer, leegte, een kale schrijversvlakte’ [interview met Annejet van der Zijl], Volkskrant Magazine, 21-11-1015.» Wilhelmina en Troelstra.
» Wibaut arrogant?
» index


Geplaatst op 15 december 2015.

© de 5e Verdieping 2015