Een globaal conflict


“In plaats van bufferzone wordt de Turkse grens dan een frontlinie in een globaal conflict”, schreef de NRC op 7 oktober. Een globaal conflict leek mij ‘vertaald Engels’, maar globaal ‘mondiaal  bleek gewoon in de Dikke Van Dale te staan.¹ De adviseurs van Taaladvies keuren globaal ‘mondiaal’ niet af, maar geven in de zeespiegelstijging is een globaal/mondiaal probleem wel de voorkeur aan mondiaal. Ze zullen dan ook de voorkeur geven aan een mondiaal conflict.


1 Al in Koenen Woordenboek Nederlands, 30e druk 1999: globaal bet. 2 ‘wereldwijd, mondiaal’, zijn politiek heeft -bale consequenties.» Een massieve tsunami.
» index

» Taalunieversum: het advies van Taaladvies.net.


Geplaatst op 15 oktober 2015.

© de 5e Verdieping 2015