Greppel ‘smalle geul in een stuk land waardoor water afgevoerd kan worden’
(Prisma woordenboek Nederlands)

Als -el een oud verkleiningsachtervoegsel kan zijn, zoals in hommel, geldt dat dan misschien ook voor het woord greppel?

Is een greppel een ‘kleine grep’?


Dat klopt. Het grondwoord grep kennen we in de vormen grup en groep nog van de samenstellingen grupstal en groepstal. Een grupstal is een bepaald type koeienstal. De grup is de mestgoot die van voor naar achter door de stal loopt. Tegenwoordig is de grup een betonnen goot, maar vroeger was het gewoon een gegraven sleuf waarin de koeienvlaaien en koeienpies werden opgevangen. Via de grup komt de mest in de mestkelder terecht.

 

Referenties
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 2: F-Ka, 2005, lemma greppel (Te raadplegen via Etymologiebank.nl.)Zee-ezel 130: de etymologie van hommel.
Zee-ezel 434: de etymologie van krekel.


Geplaatst op 1 september 2010.

© Zee-ezel 2010