Socialistisch democraten, democratisch socialisten en sociaaldemocraten


In Zee-ezel 1319 kwam Jeremy Corbyn even langs, de nieuwe Labourleider over wie de NRC schreef dat hij geen sociaaldemocraat is, maar zichzelf een ‘socialistisch democraat’ noemt.
Een week later schreef de NRC over Corbyns Amerikaanse neef, senator Bernie Sanders, die net als Hillary Clinton de presidentskandidaat van de Democraten hoopt te worden. Om de zaak nog wat te compliceren, schreef de krant dat Sanders zichzelf een ‘democratisch socialist’ noemt.

Een sociaaldemocraat is een aanhanger van de sociaaldemocratie, de ‘leer en politieke beweging die langs democratische weg tot het socialisme wil komen’ (Van Dale). Die definitie gaat uit van doel en middel en stelt sociaaldemocraat tegenover revolutionair socialist. Sociaaldemocraten willen de weg van de parlementaire democratie bewandelen, revolutionair socialisten preken de revolutie. Ook hun doel verschilt echter. Op de schaal van Corbyn is een socialistisch democraat beslist linkser (egalitairder) dan een sociaaldemocraat.Zee-ezel 1319: exit keuzeheer Felix.


Geplaatst op 30 september 2015.

© Zee-ezel 2015