De donk-naam Raamsdonk


Raamsdonk is een dorp in de Brabantse gemeente Geertruidenberg. De plaats wordt in 1253 voor het eerst vermeld, als Ramesdunc, in 1330 als Raemsdonc. Raamsdonk is een samenstelling met donk ‘zandbult, zandige opduiking in het veen’.¹

Volgens Nederlandse plaatsnamen verklaard is Raams- misschien de plantnaam rams, een oude naam van met name daslook (Allium ursinum).² Daslook is een bosplant die vaak in grote groepen staat en extra opvalt door zijn knoflookgeur. De donk waaraan Raamsdonk zijn naam te danken heeft, zal dan begroeid zijn geweest met loofhout, met in de kruidlaag flink wat daslook.³

Als alternatieve verklaring voor Raams- noemt men een persoonsnaam. Ook dat klinkt best plausibel. Raamsdonk zou dan de donk van ene Rame zijn (van Raaf, zouden we nu zeggen).
1 Voor donk zie ook Zee-ezel 640.
2 Vgl. Engels ramsons en Deens ramsløg, Noors ramsløk en Zweeds ramslök, alle ‘daslook’ (løg, løk, lök is Nederlands look).
3 Vgl. de Engelse plaatsnaam Ramsholt, die in A Dictionary of Suffolk Place-Names wordt verklaard als “Possibly ‘ram’s [< ram ‘ram’; het dier, geen persoonsnaam] wood’ or ‘wood where wild garlic grows’.”
Referenties
Oudnederlands woordenboek (ONW), lemma ravo.
Jan de Vries, Nederlands etymologisch woordenboek, lemma rams. (Te raadplegen via Etymologiebank.nl.)
Keith Briggs & Kelly Kilpatrick, A Dictionary of Suffolk Place-Names, 2016, lemma Ramswood.
G. van Berkel & K. Samplonius, Nederlandse plaatsnamen verklaard, 2018, lemma’s Raamsdonk en Ramele. (Te raadplegen via Etymologiebank.nl.)

Zee-ezel 640: de plaatsnaam Hazeldonk.

FLORON: daslook in de Verspreidingsatlas Planten.


Geplaatst op 25 juni 2015, gewijzigd op 17 augustus 2018.

© Zee-ezel 2015-2018