Is het Grexit of grexit?


Grexit is een Engels leenwoord. Het is een samentrekking van Greek en exit. In het Engels wordt het woord gespeld met een hoofdletter, maar als leenwoord valt het onder de Nederlandse spellingregels.

Van Dale laat zijn woorden keurmerken door de Nederlandse Taalunie, zodat ze zijn gespeld conform de officiële spellingregels. In de digitale Dikke Van Dale staat grexit ‘Grieks vertrek uit de eurozone’ met een kleine letter.

grexit

Toch lijkt me dat een hoofdletter goed te verdedigen is, omdat het om een mogelijke toekomstige gebeurtenis gaat (die straks wellicht een historische gebeurtenis geworden is).¹ Vgl. de spelling Derde Wereldoorlog.
1 Zie regel 16.L van de Leidraad van het Groene Boekje (ed. 2005): “Het woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.”» Blend in blend: Brexodus.
» index


Geplaatst op 18 februari 2015.

© de 5e Verdieping 2015