Wat is het meervoud van bewindsman, cameraman, krijgsman, marktkoopman, staatsman, stuurman, voerman, werkman, zeeman en zegsman?


Onderstreept zijn de meervoudsvormen die zowel in het GROENE BOEKJE (ed. 2005) als in de elektronische DIKKE VAN DALE staan:

bewindsman, meervoud: bewindslieden, bewindsmannen

cameraman, meervoud: cameramannen, cameralieden, cameralui

krijgsman, meervoud: krijgslieden, krijgsmannen

marktkoopman, meervoud: marktkooplui, marktkooplieden, marktkoopmannen

staatsman, meervoud: staatslieden, staatsmannen, staatslui

stuurman, meervoud: stuurlieden, stuurlui, stuurmannen

voerman, meervoud: voerlieden, voerlui, voermannen

werkman, meervoud: werklieden, werklui, werkmannen

zeeman, meervoud: zeelieden, zeelui, zeemannen

zegsman, meervoud: zegslieden, zegslui


Meervoud bewindsmannen niet in het Groene Boekje.
Meervoud cameralieden niet in het Groene Boekje, cameralui niet in Van Dale.
Meervoud krijgsmannen niet in Van Dale.
Meervoud marktkoopmannen niet in het Groene Boekje, marktkooplieden niet in Van Dale.
Meervoud staatslui niet in Van Dale.
Meervoud stuurmannen niet in het Groene Boekje.
Meervoud voermannen niet in Van Dale.
Meervoud werkmannen niet in Van Dale.
Meervoud zeemannen niet in Van Dale.
Meervoud zegslui niet in het Groene Boekje.» Het meervoud van vakman.
» Over lakenkooplieden en marktkooplui.
» Meervoudsvormen in het Groene Boekje, ed. 2015.
» index


Geplaatst op 23 september 2014.

© de 5e Verdieping 2014