Kun je in een no-goarea wel een no-nonsensebeleid toepassen?

Waarom de spelling no-go-area wel zo handig is


Een no-goarea is een gebied waar het zo gevaarlijk is dat zelfs de politie er met een boog omheen gaat. Bijvoorbeeld een door drugsbendes beheerste wijk. We hebben het Engelse no-go area overgenomen in het Nederlands. De spelling van de brontaal kan dan veranderen, want in het Nederlands wordt het gespeld volgens de Nederlandse spellingregels.

Groene Boekje, regel  6.I: “We gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een grondwoord met een bijzondere voor- of nabepaling.”
Het koppelteken (streepje) na de voorbepaling no blijft dus staan:

niet-aanvalsverdrag
non-foodafdeling
no-nonsensebeleid
no-goarea

Groene Boekje, vuistregel 6.A: “[…] Een samenstelling of afleiding schrijven we aaneen. […].”
Je hoeft dus geen streepje te zetten tussen go en area.

autoalarm
havoadvies
infoavond
no-goarea

Groene Boekje, p. 36: “Als een samenstelling moeilijk te lezen of te begrijpen is, kunnen we de structuur verduidelijken met een koppelteken.”
Dus: vind je no-goarea lastig te lezen, zet dan een streepje extra.

no-goarea / no-go-area

In het Nederlands schrijf je samenstellingen zo mogelijk aan elkaar. Maar bij klinkerbotsing zet je een streepje. Er is klinkerbotsing als het eerste deel van de samenstelling eindigt op een klinker, het tweede deel begint met een klinker en de klinkers samen als één klank kunnen worden gelezen: auto-export, biologie-examen, olie-industrie enz.
Bij de combinatie go + area is er geen klinkerbotsing, want oa wordt in Nederlandse woorden niet als één klank gelezen (bijv. toa ‘technisch onderwijsassistent’ /to-a/ en zoals /zo-als/). Maar in Engelse leenwoorden als coach, goal en toast wordt oa wel als één klank gelezen, namelijk als de klank /oo/. Omdat we no-goarea ook uit het Engels hebben geleend, is de facultatieve spelling no-go-area wel zo duidelijk.Geplaatst op 19 december 2012, het laatst gewijzigd op 2 januari 2013.

© Zee-ezel 2012-2013