Wat betekent hune- in hunebed?


opgraving van het hunebed in Borger

Het woord hune (of hunne) is een oud woord voor reus. Vroeger dacht men dat de hunebedden door reuzen waren gebouwd. Men geloofde dat er ooit, voor de zondvloed, reuzen op aarde hadden geleefd, want dat stond immers in de Bijbel, in Genesis 6:4.

Mogelijk is ons woord hunebed ontleend aan het Duitse woord Hünenbett. Ook in Noord-Duitsland liggen hunebedden. Het Duitse woord Hüne betekent ‘reus’.

 

Referenties
Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), lemma hunnebed (gepubliceerd in 1908).
E. van Ginkel, S. Jager & W. van der Sanden, Hunebedden; monumenten van een steentijdcultuur, 1999, p. 47, 127.
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 2: F-Ka, 2005, lemma hunebed. (Te raadplegen via Etymologiebank.nl.)Zee-ezel 1272: grafveld van de trechterbekercultuur bij Dalfsen.


Geplaatst op 5 december 2012.

© Zee-ezel 2012