Schrijf je ladekast of ladenkast?


Volgens de pannenkoekregel schrijf je de uh-klank in samenstellingen zoals /pannuhkoek/ met een tussen-n als het eerste deel van de samenstelling een woord is dat alleen een meervoud heeft dat eindigt op -en.
Anders gezegd: je schrijft pannenkoek, omdat het eerste deel (het woorddeel pan) alleen een meervoud heeft dat eindigt op -en (namelijk pannen).

De woorden beuk en eik hebben alleen een meervoud dat eindigt op -en: beuken en eiken. Daarom vallen ze onder de pannenkoekregel en schrijf je de samenstellingen beukenbos en eikenbos met een tussen-n.

Het woord kastanje heeft alleen een meervoud op -s: kastanjes. In samenstellingen krijg je dan geen tussen-n: kastanjebos.

Sommige woorden hebben behalve een meervoud op -en ook een meervoud op -es. Omdat ze niet alleen een meervoud op -en hebben, vallen ze niet onder de pannenkoekregel. In samenstellingen met zo’n woord als eerste deel, krijg je daarom geen tussen-n.
Voorbeelden:

linde  |  meervoud: linden, lindes  |  samenstelling: lindebos
bende  |  meervoud: benden, bendes  |  samenstelling: bendelid
gemeente  |  meervoud: gemeenten, gemeentes  |  samenstelling: gemeenteraad
groente  |  meervoud: groenten, groentes  |  samenstelling: groenteboer
seconde  |  meervoud: seconden, secondes  |  samenstelling: secondewijzer

Terug naar de vraag
Schrijf je ladekast of ladenkast?

Het meervoud van lade is niet alleen laden maar ook lades.
Het woord heeft dus niet alleen een meervoud op -en. In een samenstelling krijg je dan geen tussen-n:

ladekast

 

» Aperots of apenrots?
» Wat is het verkleinwoord van lade?
» Alle 13 spelling.
» index


Geplaatst op 14 november 2012.

© de 5e Verdieping 2012