Rozenbotteljam

Wat betekent bottel?


rozenbottel

In bottel zit het oude verkleiningsachtervoegsel -el, waarmee bijvoorbeeld ook druppel, eikel, hommel en spikkel zijn afgeleid. Het woord bottel is dus eigenlijk een verkleinwoord, dat letterlijk ‘kleine bot’ betekent. Het woord bot – het zit in uitbotten ‘knoppen krijgen’ – betekent hier ‘knop, vrucht’.
Duits Butte (Hagebutte ‘rozenbottel’)
Engels bud (rosebud ‘roos in de knop’, rose hip ‘rozenbottel’)

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date.¹
1 Shakespeare, Sonnet 18.


Referenties
Etymologisch woordenboek van het Nederlands (EWN) 1: A-E, 2003, lemma’s bot 3 en bottel.» index

» Etymologiebank: het lemma bot 3 ‘knop’.
» Etymologiebank: het lemma bottel.
» Etymologiebank: het lemma uitbotten.


Geplaatst op 10 november 2012, het laatst gewijzigd op 4 mei 2021.

© de 5e Verdieping 2012-2021