Wat is de zeereep?


De zeereep is de buitenste duinenrij, d.w.z. de eerste rij duinen vanaf de zee. In zeereep betekent reep ‘smalle, langgerekte strook land’.Zee-ezel 338: wat betekent de plaatsnaam De Rijp?


Geplaatst op 29 mei 2012.

© Zee-ezel 2012