Is het apekooien of apenkooien?


Apenkooi schrijf je met een n: apenkooi. Niet omdat er in een apenkooi vaak meerdere apen zitten, maar omdat het woord aap alleen een meervoud heeft dat eindigt op een n: apen. Daarom schrijf je ook apenpak, apenrots en apenstaartje.

Als je achter apenkooi het woorddeeltje -en zet, dan krijg je het meervoud apenkooien of het werkwoord

apenkooien

(Met de tussen-n van apenkooi.)Zee-ezel 546: apetrots of apentrots?
Alle Zee-ezels.


Geplaatst op 2 januari 2012.

© Zee-ezel 2012