Gympies of gympy’s?


Je schrijft de klank /ie/ in het woord ‘gewoon op zijn Nederlands’: gympie. Als een klank met 2 of meer letters wordt geschreven, zoals de klank /ie/ in gympie, dan plak je de meervouds-s aan het woord vast:

gympies

de gympies van Wimpie

Woorden als baby, hobby, pony en puppy komen uit het Engels. De laatste letter is een y, uitgesproken als /ie/. Deze Engelse leenwoorden spel je ook in het Nederlands met een y. Gympie is géén Engels leenwoord, maar de informele vorm van het woord gympje De klank /ie/ in gympie schrijf je daarom ‘op zijn Nederlands’: als ie, zoals in snoepie en Wimpie.

 

 

Gympje is gevormd uit gymschoen en dat is weer een verkorting van gymnastiekschoen. Je zou dit zo kunnen noteren:

gymnastiekschoen > gymschoen > gympje > gympie

Maar de reeks gaat nog verder. Want vervolgens werden -je in (het) gympje en -ie in (het) gympie opgevat als de verkleiningsachtervoegsels -je en -ie bij een grondwoord (de) gymp, zodat we het nu over gympen hebben!¹

gymnastiekschoen > gymschoen > gympje > gympie > gymp

 

 

1 Dit taalkundige verschijnsel heet terugvorming.» barbie of barby?
» cookie of cooky?
» guppie of guppy?
» puppie of puppy?
» index


Geplaatst op 16 augustus 2011, gewijzigd op 22 augustus 2011.

© de 5e Verdieping 2011