Is het privéonderwijs of privé-onderwijs?


In het Nederlands schrijf je samenstellingen zo mogelijk aan elkaar:

privédetective
privéschool
privézwembad

De klinkercombinatie eo kan in het Nederlands niet als één klank worden gelezen, met andere woorden er is geen klinkerbotsing. Daarom kun je ook de woorden privé en onderwijs gewoon aan elkaar schrijven:

privéonderwijs

Als je dat lastig te lezen vindt, kun je eventueel een streepje zetten: privé-onderwijs.
Als het eerste woord van een samenstelling eindigt op een klinker en het tweede woord begint met een klinker, kun je klinkerbotsing krijgen. Dat gebeurt als de twee klinkers samen als één klank kunnen worden gelezen, zoals bij de klinkercombinaties ee, ei en eu (één klank in bijvoorbeeld steen, reis en neus). In dat geval zet je een streepje.
Dit geldt ook als er op de e een leesteken staat, zoals in privé:

privé-eigendom
privé-informatie
privé-ingang
privé-initiatief
privé-inkomen
privé-instructeur
privé-uitgave
privé-universiteit

De klinkercombinaties ea en eo kunnen in het Nederlands niet als één klank worden gelezen. Daarom is er geen klinkerbotsing en hoef je geen streepje te zetten:

privéaangelegenheid
privéappartement
privéauto

privéonderneming
privéonderwijs
privéoptreden
privéoverwegingen

Als je privéaangelegenheid, privéonderneming e.d. lastig te lezen vindt, kun je eventueel een streepje zetten: privé-aangelegenheid, privé-onderneming


1 “Als een samenstelling moeilijk te lezen of te begrijpen is, kunnen we de structuur verduidelijken met een koppelteken.” (Groene Boekje, ed. 2015, p. 50).Alle Zee-ezels.


Geplaatst op 1 juli 2011, het laatst gewijzigd op 10 april 2020.

© Zee-ezel 2011-2020