Waarom schrijf je neanderthaler met een kleine letter?


Aardrijkskundige namen als Andes, Canada, Maas en Nijl schrijf je normaal met een hoofdletter. Maar in de naam van een diersoort vervalt de hoofdletter:

andescondor
canadagans
maashagedis
nijlpaard

Uitgestorven mensensoorten zijn vaak genoemd naar de plaats waar hun fossiele resten voor het eerst gevonden zijn.
Ook bij de namen van mensensoorten (en ondersoorten) vervalt de hoofdletter van de aardrijkskundige naam:

floresmens
javamens
pekingmens

Dit geldt ook voor de neanderthalermens. Fossielen van deze mensensoort zijn gevonden in het Neandertal,¹ een deel van het dal van de rivier de Düssel, bij Düsseldorf. Het is dan ook:

neanderthaler

 

 

Opgelet

• Als de naam van een diersoort bestaat uit een woordgroep, dan schrijf je de aardrijkskundige naam zoals gebruikelijk met een hoofdletter:

Afrikaanse olifant
Siberische tijger

• Een woord als IJsselmeerpaling begint wél met een hoofdletter. Dat is namelijk geen soort paling, maar paling die gevangen is in het IJsselmeer. In dat geval moet je de aardrijkskundige naam letterlijk nemen. (Maar een maashagedis is natuurlijk geen hagedis uit de Maas!)

 

 

1 In het Duits schreef je de naam van het dal vroeger als Neanderthal, met een h. In 1901 is de spelling officieel veranderd in Neandertal. Ook het Duitse woord Neandertaler schrijf je daarom zonder h. Maar in de wetenschappelijke (Latijnse) naam is de h behouden gebleven: Homo neanderthalensis.



» index


Geplaatst op 12 april 2010, het laatst gewijzigd op 6 mei 2014.

© de 5e Verdieping 2010-2014