Hoe spel je het meervoud van hobby?


Hobby is een Engels leenwoord. In het Engels is het meervoud hobbies. In het Nederlands valt het echter onder de Nederlandse spellingregels en schrijf je:

hobby’s
In het Groene Boekje staat deze regel:

Als het grondwoord eindigt op een lange klinker die we met één letterteken en zonder accent schrijven, gebruiken we een apostrof voor de meervouds-s.¹

Daarom is het meervoud van oma oma’s, van kiwi kiwi’s, van risico risico’s, van accu accu’s en is het meervoud van hobby hobby’s.

Opgelet
Als er voor de y nog een andere klinkerletter staat, dan wordt de meervouds-s wél aan het woord vastgeplakt: sprays, jockeys, trolleys enz.
(In deze woorden wordt de lange klinker immers met meer dan één letterteken geschreven!)
Tientallen andere Engelse leenwoorden hebben ook -’s in het meervoud, zoals:

baby’s, beauty’s, bobby’s, body’s, brandy’s, buggy’s, celebrity’s, comedy’s, community’s, dandy’s, derby’s, derny’s, directory’s, dummy’s, ferry’s, first lady’s, folly’s, glossy’s, grizzly’s, guppy’s, husky’s, lady’s, lobby’s, lolly’s, nanny’s, pantry’s, panty’s, party’s, penalty’s, penny’s, pony’s, puppy’s, query’s, rally’s, reply’s, royalty’s, shanty’s, sulky’s, whisky’s (maar: whiskeys).
1 Regel 13.B in de Leidraad van het Groene Boekje.» Alle 13 spelling.
» index


Geplaatst op 24 november 2010, het laatst gewijzigd op 14 september 2017.

© de 5e Verdieping 2010-2017